Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących

Ogłoszenie o naborze

Utworzono: wtorek, 24 styczeń 2023

Ośrodek pomocy Społecznej w Lipianach zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pomoc rodzin wpierających określona jest w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Poszukujemy rodzin, które  bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny.

Należy zatem pamiętać, że rodziny wspierające nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy. Z rodziną wspierającą Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską)  o której mowa w art. 29 ust. 2.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1.złożyć wniosek w tej sprawie w OPS Lipiany

2.umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego OPS w Lipianach

3.uzyskać pozytywną opinię Dyrektora OPS w Lipianach na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;

4.podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

 

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany lub poprzez kontakt telefoniczny: 91 5641482 wew. 16.

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących