Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach   Kliknij by wysłuchać tekst Witamy na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach Ułatwienia dla niedowidzących
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821.) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej mogą otrzymać wsparcie w postaci  Asystenta Rodziny . Asystentura rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny. Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
Rodziny nie radzące sobie z pełnieniem swoich ról wymagają ingerencji z zewnątrz angażując przy tym siły i środki społeczne. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest dokumentem strategicznym Gminy Lipiany mającym na celu zbudowanie spójnego systemu pomocy wykorzystując przy tym zasoby gminne dla rodzin zagrożonych kryzysem lub będącym w kryzysie uniemożliwiającym prawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej. 
 
 
Asystent Rodziny realizujący zadania w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej na terenie Gminy Lipiany:

Paulina Kruk – tel. 887 407 326
 
 
 
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:  
 
 

Wysoki kontrast

Rozmiar czcionki

A- A A+
Kliknij by wysłuchać tekst Ułatwienia dla niedowidzących